Den danske kirke i Vancouver, Canada

Velkommen til
Svend Faarvangs rejsedagbog
"Danske kirker i Nordamerika"
www.faarvang.com/dagbog

Ugebrev 1
Ugebrev 2
Ugebrev 3
Ugebrev 4
Ugebrev 5
Ugebrev 6
Ugebrev 7
Ugebrev 8
Ugebrev 9
Ugebrev 10
Ugebrev 11
Ugebrev 12

u0a.jpg (17015 bytes)

Danske navne på kirkegården i Viborg, South Dakota ...


Her vil du kunne finde en ugentlig rapport fra min studierejse til USA og Canada i efteråret 1999. Mit mål er at finde interessante steder og spændende mennesker, der kan fortælle historien om "de danske kirker i Nordamerika".

Her får du en lille introduktion:

De drog vestpå!

"Denne klodes indbyggere kan deles i to slags mennesker. Nemlig danskere og udlændinge. Af disse to slags er danskerne den vigtigste. Danskerne kan beses dels hjemme, dels i udlandet."

Sådan har en vittig dansker engang - noget selvironisk - sagt. Sikkert er det, at danskere kan man - ligesom gråspurve - møde overalt i verden, og mange har sat deres præg på de steder, de er havnet. For danskerne tog deres kultur (foreninger, højskoler og kirker) med sig fra det gamle land, og der er stadig et blomstrende dansk foreningsliv og 8 danske kirker tilbage i Nordamerika - og masser af spor af danskerne - og deres kirker.

Næsten midt i USA - i staten Nebraska - støder man på de "danske" småbyer, Dannebrog, Dannevirke og Nysted. I Texas ligger byen Danevang - ikke langt fra Den mexicanske Golf. Solvang, Dagmar og Viborg er andre danske bynavne i USA. Og mange steder finder man - som på Vancouver Islands nordvestligste punkt, Cape Scott, i det allervestligste Canada - spor af danske bosættelser. Helt ude mod øst i Canada er der oven i købet et sted, som for godt 125 år siden af danske nybyggere fik navnet "New Denmark" - Ny Danmark.

Dette er blot en lille smagsprøve på, hvilke spor de danske udvandrere har sat sig i Nord-amerika. Og så bosatte de fleste af dem sig endda ikke i disse "danskerbyer". Men ikke mindre end 320.000 danskere brød fra midten af forrige århundrede frem til 19 20-erne op fra deres fødeland for at skabe sig en ny tilværelse i USA, og også mange tusinde har - helt op til vor tid - slået sig ned i Canada.

"Flugten til Amerika" havde sine årsager. Der var forhold i Danmark, som "skubbede" udvandrerne bort, men der var i mindst lige så høj grad tale om nogle forhold i USA og Canada, som "trak" emigranterne til.

Udvandrernes (og deres kirkers) historier er mange, vidt forskellige - og spændende! Det er dem, jeg går "på jagt" efter i min studieorlov. En del af perioden fra 15. juli til 22. november læser jeg hjemme i Tommerup. Men i ca. 3 måneder fra august til n ovember rejser jeg rundt "over there" - en del af tiden sammen med min familie.

Svend Faarvang

Har du lyst at sende mig en e-mail, kan du gøre det på adressen svend(snabel-a)faarvang.com

Læs mere på denne hjemmeside omkring den 30. august!

Hvis du gerne vil i kontakt med danskere i udlandet, så prøv dette link:

Danelink.com

Klik her for Tommerup og Broholm sogne hjemmeside